مژده به عروس و داماد های عزیز : با شرکت در مسابقه تشریفات سران به قید قرعه  نفرات اول تا سوم برنده تخفیف 100 درصدی ، ورودی باغ عمارت های تشریفات سران خواهند بود .

زمان باقیمانده مسابقه :
 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه